Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

egoistee
09:01
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek

February 25 2018

egoistee
23:59
Play fullscreen
she burns
like petrol soaked paper and fireworks
Reposted fromblacktoblack blacktoblack
egoistee
23:55
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viafapfapfap fapfapfap
egoistee
23:53
4797 67b5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viabamboocha bamboocha
egoistee
23:52
egoistee
23:51
Play fullscreen
Dźwięki.
Reposted fromnezavisan nezavisan
egoistee
23:48
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
23:48
3992 76d0
Reposted fromGIFer GIFer viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
23:48
3656 8473
Reposted fromdelain delain viachemiczna chemiczna

January 03 2018

00:30
egoistee
00:30
4168 a307
Reposted frompicoviny picoviny viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
00:29
Kręte drogi dają piękniejsze widoki. 
Reposted fromegzystencja egzystencja viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
00:27
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
egoistee
00:26
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianezavisan nezavisan
egoistee
00:24
9241 163e 500
Reposted fromargasek argasek viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek

November 25 2017

egoistee
15:51
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
15:51
egoistee
15:50
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka vianezavisan nezavisan
egoistee
12:29
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody

November 15 2017

egoistee
21:34
9987 fd8f 500
Reposted fromJirugi Jirugi viaMakeMePurr MakeMePurr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl