Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2018

00:30
egoistee
00:30
4168 a307
Reposted frompicoviny picoviny viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
00:29
Kręte drogi dają piękniejsze widoki. 
Reposted fromegzystencja egzystencja viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
00:27
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasewinglover sewinglover
egoistee
00:26
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianezavisan nezavisan
egoistee
00:24
9241 163e 500
Reposted fromargasek argasek viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek

November 25 2017

egoistee
15:51
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
15:51
egoistee
15:50
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka vianezavisan nezavisan
egoistee
12:29
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody

November 15 2017

egoistee
21:34
9987 fd8f 500
Reposted fromJirugi Jirugi viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
21:28
9896 24a1 500
egoistee
21:28
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong viain-flagranti in-flagranti
egoistee
21:28
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viain-flagranti in-flagranti

October 24 2017

egoistee
11:25
9874 943f 500
egoistee
11:25
10:20
0387 f2b2 500
Reposted frombestero bestero

October 22 2017

egoistee
22:44
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viahannahbell hannahbell
egoistee
22:30
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutofmyhead outofmyhead
egoistee
22:29
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl