Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

egoistee
15:51
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
15:51
egoistee
15:50
5687 bd9c 500
Reposted fromrozalka rozalka vianezavisan nezavisan
egoistee
12:29
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody

November 15 2017

egoistee
21:34
9987 fd8f 500
Reposted fromJirugi Jirugi viaMakeMePurr MakeMePurr
egoistee
21:28
9896 24a1 500
egoistee
21:28
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
— iamstrong.soup.
Reposted fromiamstrong iamstrong viain-flagranti in-flagranti
egoistee
21:28
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viain-flagranti in-flagranti

October 24 2017

egoistee
11:25
9874 943f 500
egoistee
11:25
10:20
0387 f2b2 500
Reposted frombestero bestero

October 22 2017

egoistee
22:44
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viahannahbell hannahbell
egoistee
22:30
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutofmyhead outofmyhead
egoistee
22:29
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairmelin irmelin
egoistee
21:44
" Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym świecie.
  Pesymista obawia się, że to prawda."


Hannibal, sezon 3, odcinek 4

Zaczynam się obawiać.
Reposted fromIrritum Irritum viairmelin irmelin
egoistee
21:29
9602 198e 500
Reposted fromwerczi werczi
egoistee
21:27

Nikt nie lubi samotności. Ja tylko nie próbuję się z nikim na siłę zaprzyjaźniać. To prowadzi do rozczarowań.


— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

October 21 2017

egoistee
05:18
Niektórzy po prostu są na chwilę. Może i najważniejszą w życiu. Może tą jedyną, do której będzie wracać się przez lata, nawet gdy pozostawione spojrzenie doszczętnie wyblaknie. Ci, którym zawdzięcza się choć jeden wers, są pomimo. Trzeba tylko iść dalej. Po inne spojrzenia. Po inne chwile. Po nowy początek. By nie zatracić w sobie chęci do czegoś, dzięki czemu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
— niektórzy są na chwilę
egoistee
05:18
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viain-flagranti in-flagranti

October 20 2017

egoistee
21:57
6853 bfb5 500
Reposted fromkudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl